ONZE KINDERSCHOOLRAAD

Nuttige info:
  • De KSR luistert naar de noden van de leerlingen om daar zo goed mogelijk op in te spelen.

    Via vergaderingen, contacten leggen, briefjes naar ouders, opzoekwerk, … bereikt de kinderschoolraad heel wat. We hebben dus gemotiveerde leerlingen nodig die de handen uit de mouwen kunnen steken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Maandelijks is er minstens 1 vergadering. Als er iets georganiseerd moet worden, komen we vaker samen om de activiteit goed te plannen.

    Op de vergaderingen worden dan activiteiten besproken, nieuwe ideeën aangehaald, problemen aangekaart, briefjes naar ouders en grootouders gemaakt, …