Rapporten

4 rapporten per schooljaar
Data zijn opgenomen in de schoolkalender.  
Dit rapport is een weergave van hoe uw kind werkt in de klas. Het omvat zowel resultaten van toetsen als van dagelijks werk.