Verzekeringen

De schoolverzekering dekt elk ongeval  van de leerlingen:
  • op weg van en naar school
  • tijdens de lessen of activiteiten in schoolverband
Na het ongeval dient u onmiddellijk een Ethias-formulier in te vullen dat te bekomen is op het secretariaat. School en geneesheer vullen het dossier in.
De tegemoetkoming in de verzorgingskosten is een aanvulling van de wettelijke uitkering van het ziekenfonds.
De schoolverzekering dekt enkel lichamelijke schade.