ENKELE PROJECTEN

Driemaal per schooljaar werken onze leerkrachten met een thema vanuit de kinderen.

Naast mini-projecten (vanaf het derde leerjaar) worden ook een aantal projectweken georganiseerd: week van het bos, week van de smaak, week van Fair Trade, week van het water,...

In de lagere school komen ook de meerdaagse uitstappen of GWP's aan bod: boerderijklassen, zeeklassen,...