Computergebruik          COMPUTERBORD


Alle klassen van de lagere school beschikken over een computerbord.

Ter aanvulling werken we met de modernste methodes binnen de leermethodes nl. bordboeken.

Dit zijn elektronische pagina's die aansluiten bij onze leermethodes.

Het computerbord zorgt binnen onze school niet alleen voor een vernieuwende
maar ook voor een uitdagende,interactieve sfeer binnen de lespraktijk in de lagere school.

 

KLASCOMPUTERS
 

Onze school erkent reeds vele jaren het voordeel van het gebruik van computers in de klassen.

Bij ons werd dan ook van meet af aan gekozen voor de implementatie in alle klassen in plaats van een computerlokaal.

Netwerk, draadloos en bedraad doorheen de ganse school wordt up to date gehouden.

In alle klassen zijn pc's aanwezig, met aandacht voor veilige-nette-werkplekken. 
Deze worden aangewend voor het aanbieden en verwerken van leerstof, differentiëren en remediëren .