Zorg op school

Wat doet de zorgcoördinator?
 • Ondersteunt klasleerkrachten om samen sneller en efficiënter leerproblemen op te sporen en te behandelen:signaleren,analyseren en handelen
 • Stippelt trajecten uit om  leerlingen met specifieke noden te begeleiden.
 • Bewaakt en stuurt het zorgbeleid van de school
 • Is de schakel met het CLB en andere interne en externe partners in het opvoedingsproces van de leerlingen.
 • Zorgt voor de continuïteit en functionaliteit van het leerlingvolgsysteem, waarvoor ze screenings begeleidt en foutenanalyses maakt. 

Zorgteam : Juf Twiggy (zorgcoördinator)+Carla Chabert (CLB-medewerker) + Ann Bruyland (directeur van de school)Uw kind staat ‘centraal’

 

 • Aandacht voor de totale persoonlijkheid van kinderen : hoofd, hart en handen zijn belangrijk.
 • Binnenklasdifferentiatie naar onder en naar boven (herhalingsleerstof en verdiepingsleerstof)
 • In iedere klas werken we met interactieve werkvormen :kringgesprekken,hoekenwerk en contractwerk, projectonderwijs,coöperatieve werkvormen (CLIM-technieken)
 • werken met een kindvolgsysteem om de ontwikkeling van alle leerlingen op de voet te volgen:signaliseren,analyseren,handelen!
 • Diverse toetsen die dienen als niveaubepaling in de verschillende leerjaren (leesvoorwaarden L1, rekenvoorwaarden L1, automatisering L2, AVI-niveaus bepalen, methodegebonden toetsen in alle leerjaren,
 • OVSG-toetsen (einde 6de leerjaar)
 • inzetten op sociale vaardigheden
 • wekelijks overleg directeur-zorgcoördinator
 • tweewekelijks overleg zorgcoördinator-leerkracht 
 • op regelmatige basis overlegmomenten zorgcoördinator-CLB Aalst Dender
 • ....