thema: afval

Beste mama en papa,

Vorige week en deze  korte week vertelden we over “afval”.

Als groene school willen we onze kinderen van jongsaf aan leren sorteren. We begonnen onze week met een verhaal in de kamishibai. We hielden  ook kringgesprek waarbij we vertelden aan elkaar welke soorten afval er zijn. In onze kleuterblok gingen we op zoek naar de verschillende afvalemmers: een blauwe container voor het PMD-afval, een gele vuilniszak voor het restafval, een zwarte papierbak en een emmer voor het fruitafval. We namen verschillende soorten afval waar en benoemden het materiaal waaruit het gemaakt was vb. glas, plastic, karton…

We deden ook een huishoudelijke activiteit waarbij we een mannetje maakten uit fruit en groenten. Zo maakte iedere kleuter zijn eigen kleurrijk en vitaminerijk mannetje. We hielden ook de schillen bij . Deze gaan we iedere dag bekijken om zo het composteringsproces te kunnen  volgen.

In de knutselhoek maakten we een collage uit verschillende soorten boekjes en kranten. We boetseerden ook met klei een sorteerbakje .  En we maakten afdrukken van doppen  en deksels  in klei. We luisterden en keken naar het verhaal met prenten “ ontbijt in het bos”.

We deden ook een estafettespel met afval. Hierbij werden we in groepjes verdeeld en brachten we het afval zo snel mogelijk naar de juiste vuilbak. We telden en legden een aangeven hoeveelheid met stopsels en kroonkurken. Ook leerden we nog een leuk liedje en een versje rond afval.

Groetjes,

Juf Cindy

Het thema volgende week is “ boeken”.Indien mogelijk mag je uw kleuter een boek meegeven die hij of zij graag “ leest”. Alvast hartelijke dank..