Noa en Limke 2.0

Vandaag hebben we een dictee gedaan.

We hebben een dansje van carnaval geleerd, op het liedje dat de juffen hebben gezongen.

En nog op en ander liedje.

En we hebben ook nog over de cirkel geleerd. 

En meer is er niet gebeurd.

Dag Noa en Limka 2.0