ALEX EN eky

vandach was het onder broeken dach en veel mensen droegen een onder broek op hun hooft.

en we gaan wet de klas een vermist poster maken dam dam dauauau.

maar niet echt. het is een karnaval vichuur.

en

dat

was

het

tot 

de 

volgende

keer