nathan en ekram

beste mensen 

 

deze week hebben we eindtoetsen.

we hadden deze maand te maken met hitlertekens we weten nog niet wie het gedaan heeft

 

van eky en nat