WE STUREN DE MAMA'S EN PAPA'S ...

Hulpcheques

Onze school wil talenten van ouders graag inzetten in het onderwijsgebeuren. Via onze hulpcheques kan u aan de klastitularis duidelijk maken op welke manier u dat precies zou kunnen doen.

Vraag naar onze hulpcheques bij de klastitularis van uw kind!