Huishoudelijk reglement

Voor de meest recente versie van ons huishoudelijk reglement verwijs ik u graag naar onze crècheverantwoordelijke, mevrouw Fien Arijs 0491/27 43 78