Troeven

DSC05779
  • leren van elkaar, hanteren van coöperatieve werkvormen


  • leerlingenparticipatie: kinderschoolraad, Groene Ridders


  • ICT - sterke school: computerborden en computers in alle klassen!


  • Groene school: Groene Vlagschool (Europese onderscheiding op gebied van MOS), Groene Ridders, avonturenpad,veel ruimte, gelegen in de Groene Long van Aalst (Faluintjesstreek), kippenverblijf,boomgaard,insectenhotels,...


  • onderwijs en zorg op maat
  • open communicatie met ouders: klasblogs, nieuwsbrief,...


  • aandacht voor doorstroming: van kinderdagverblijf t/m 6de leerjaar


  • culturele activiteiten en meerdaagse uitstappen